Rólunk

Tisztelt Látogató!

Üvözlöm a BMBI megújult Intézeti honlapján!

A Debreceni Egyetem ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet jogelődjét 1950-ben alapították. Jelenleg létszámában, tudományos teljesítményében valamint oktatási feladatait tekintve is a Debreceni Egyetem egyik legnagyobb oktatási szervezeti egysége. Az Intézetben jelenleg 19 főállású egyetemi oktató dolgozik, közülük ketten akadémikusok, valamint hárman az MTA doktori cím birtokosai. További 16 projektálláson lévő kutató, valamint 31 predoktor és PhD hallgató vesz részt a tudományos munkában és az oktatásban. Az oktató-kutatók munkáját 19  asszisztens és 9 adminisztatív dolgozó segíti.

Az Intézet évente több mint 1500 hallgatót oktat a különböző karokon és szakokon. Ennek során részt vesz az általános orvos- és fogorvostanhallgatók, gyógyszerész hallgatók, a molekuláris biológus MSc hallgatók magyar és angol nyelvű képzésében, valamint a táplálkozástudományi MSc, klinikai kutató MSc, biotechnológus MSc, biológus BSc hallgatók magyar nyelvű képzésében is. Az Intézet munkatársai évente mintegy 60 tantárgyat hirdetnek meg és oktatnak.  

Az intézet tudományos profilja méretéből adódóan szerteágazó. Intézetünkben hat nagyobb kutató laboratórium valamint további öt önálló kutatócsoport többek között a fehérjedinamikát, sejtelhalás biokémiai mechanizmusait, a sejtelhalás és fagocitózis szignálútvonalait, a veleszületett immunitás és a vírusfertőzések kapcsolatait valamint retrovírusok biokémiáját, transzkripciós folyamatok genetikai és epigenetikai szabályozását, biomarkerek hasznosságát valamint őssejtek differenciációját kutatják. Négy kutatócsoport MTA (kutatócsoporti, Lendület) támogatással is rendelkezik. Az Intézet nemzetközi mértékkel mérve is kiváló infrastrukturális háttérrel rendelkezik, ennek meghatározó része négy szolgáltató laboratóriumba szerveződve szolgálja a tágabb kutatói közösséget.

Tőzsér József

intézetigazgató

egyetemi tanár